Ayuntamiento de Puente la Reina - Gares / Puente la Reina - Garesko Udala


formulario matricula_eus

IKASLEAREN DATUAK:

Izena (*)

Lehen abizena (*)

Bigarren abizena (*)

Jaiotze-data (*)

Erroldaren helbidea (*)

Udalerria (*)

Herrialdea (*)

Amaren izena

Aitaren izena

Posta elektronikoaren helbidea (*)

Telefonoak (*)

Familia ugaria / Desgaitasuna (*)

Baiezkoa bada, erantsi familia ugariaren txartelaren edo desgaitasun-ziurtagiriaren argazkia (gehienez 2 MB)

Hirugarren kidea

Hirugarren kidearen izena:

Ikaslearen argazkia, txartela neurrikoa (jpg argazkiaren eranskina atxikitzeko) (gehienez 2 MB)

Udalen zerrenda “hitzarmena/ hitzarmen mota edo hitzarmenik ez”:

DIRU-LAGUNTZA OSOA % 50

DIRU-LAGUTNZA < 16 URTE

DIRU-LAGUNTZA < 18 AÑOS

DIRU-LAGUNTZA 18 URTETARAINO

DIRU-LAGUNTZARIK EZ (Beste herriak)

2019/2020 IKASTURTEAN MATRIKULATUTAKO IKASLEA

MATRIKULAZIOA ESKATZEN DU honako ikasgai hauetan, dagozkion Eskubideak ordainduta, indarreko arauek agintzen dutenaren arabera. Eskolaren esku geratzen da betebehar akademikoak dituela baieztatzea.
Musika tresnetako matrikula berri orok, gaur egungo hastapeneko ikasleen artetik ez badator, Patronatuko Batzordearen oniritzia jaso beharko du.
Heldutzat hartuko da 18 urte edo gehiago duen ikasle oro; eta, ondorioz, adin horri dagokion tarifa ordainduko du.

IKASGAIA:
Musika eta mugimendua (3-6 urte) EuskaraMusika eta mugimendua (3-6 urte) GaztelaniaMusika hizkuntzaren hastapena (7 urte)Musika hizkuntza 1.etik 5.era (8 urtetik gora)

Ikas-maila

Euskaraz emateko aukera eskariaren arabera zehaztuko da.

MUSIKA TRESNAK:
Esku-soinua (1)BonbardinoaKlarinetea (1)Zeharkako txirula (1)GitarraPianoaPerkusioaSaxofoiaTrikitixa Euskara (2)Trikitixa GaztelaniaTronboiTronpeta (1)TubaGaita eta atabala (3)Kantua

IKASTAROA

(1) Garesen erroldatutako 16 urte arteko ikasleek esku-soinu, klarinete, txirula eta tronpeta ikasten hasteko ikastaroan matrikulatzeak % 25eko hobaria izango dute tasetan. Promozio horrek matrikula-kopuru mugatu baterako balioko du, matrikulazio-hurrenkera kontuan hartuta.

(2) Trikitixa-eskolak euskaraz emateko aukera eskaintzen da. Matrikulazio-inprimakian zehaztu behar da. Eskolak euskaraz eman ahalko dira eskariaren arabera.

(3) 5 urtetik aurrera, gaitako atabalaren hastapenean matrikulatu ahalko da. Klaseak eman ahalko dira eskariaren arabera.

Instrumentuaren 4. eta 5. mailetan, ezinbestekoa da banda edo talde koralean matrikulatzea, ikasten den instrumentuaren arabera.
- Abesbatza: Esku-soinua, Gitarra, Pianoa, Trikitixa.
- Banda: Bonbardinoa, Klarinetea, Zeharkako txirula, Perkusioa, Saxofoia, Tronboi, Tronpeta, Tuba.

Taldeak ikasle kopuruaren arabera eta zuzendaritza-taldeak erabakita osatuko dira.

MUSIKA PRESTAKUNTZAKO IKASGAIAK:
AbesbatzaBandaHarmoniaKonboaFanfarrea

Oharpena

TASEN ORDAINKETA:

 • Izena emateko eskubideak eta tasa akademikoak: 10,00 €
 • Irakasgai bakoitzeko: 15,00 €

Matrikula egiteko Kontu zk. Musika Sustatzeko Udal Patronatua:
ES43 3008 0014 2507 0416 3716

Ordainagiria erantsi (Gehieneko neurria 2 MB)

Ordaindu beharreko kuota-mota (*)

BANKU-DATUAK ordainagiriak helbideratzeko

Agiri honen bidez baimena ematen dut Garesko "Udal Musika Eskolak" igorritako ordainagiriak nire banku-erakundearen kontu korrontean edo aurrezki-libretan kargatzeko.

Kontu zenbakia (*) (IBANekin ESXX XXXX XXXX XX XXXXXXXXXX)

Titularraren izen eta abizenak (*)

MATRIKULAZIORAKO BALDINTZAK

Izen eta abizenak (*)

NAN (*)

 1. 1. URTEKO KUOTA ORDAINDU AHALKO DA IKASLEAK (EDO AITAK/AMAK) MATRIKULAZIO-INPRIMAKIAN AUKERATU BEHAR DUEN MODALITATE HAUETAKO BATEAN:
  1. ORDAINKETA BAKARRA, IRAILAREN 30ean EGITEKOA.
  2. ORDAINKETA HIRU HILEKOTAN BANATUTA, IRAILAREN 30ean, AZAROAREN 15ean ETA ABENDUAREN 31n MUGAEGUNA DUTELA.
 2. IKASLEARI JASANARAZIKO ZAIZKIO, BERA BIZI DEN UDALAK ONESTEN EZ DITUEN DIRU-SARIAK.
 3. ESKOLAK HASI ONDOREN, IKASLEAK (EDO AITAK/AMAK) IKASTURTE OSOA ORDAINTZEKO KONPROMISOA HARTUKO DU.
 4. IKASLE BATEK BAJA EMAN NAHI BADU, ESKAERA IDATZIZ AURKEZTU BEHARKO DU IKASTURTEKO LEHEN ESKOLA-EGUNEKO 13:00ak BAINO LEHEN (*). EZ DA BAJA-ESKAERARIK ONARTUKO BALDINTZA HORIETAN AURKEZTEN EZ BADA. (*) Eskola-egunen egutegia eskolako iragarki-taulan jarriko da irailaren 1etik aurrera (edo iraileko lehen egun baliodunean).
 5. IKASLE BATEK BAJA EMAN BADU ETA ERABAKI HORRETAN ATZERA JO NAHI BADU, IDATZIZ EGITEKO AUKERA IZANEN DU, BAINA INOLA ERE EZ EZARRITAKO MATRIKULAZIO-EPETIK KANPO.

DATU PERTSONALEN BABESA

Tratamenduaren arduraduna: Garesko Udal Musika Eskola.
Helburua: Matrikulatutako ikasleak eta irakaskuntza-zerbitzuak kudeatzea. Kuotak kobratzea.
Legitimazioa: 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 6.1. e) artikulua (interes publikoaren alde egindako misio bat betetzeko), 25. Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 2.a) artikulua.
Eskubideak: datuak eskuratzea, zuzentzea eta ezabatzea, bai eta beste eskubide batzuk ere, datu-tratamenduei buruzko informazio gehigarri eta xehatuan eta Datuak Babesteko ordezkarian azaltzen den bezala, gure bulegoetan eta web-orrian dago eskuragarri.
http://www.puentelareina-gares.es administracion@puentelareina-gares.es

Musika Eskolak eskolako jarduerak zabaltzeko argazkiak egin ahal izango ditu. Irudiak liburuxkak, kartelak eta programak ilustratzeko erabili ahal izango dira, edo aldizkarietan edo prentsan argitaratzeko, hedabideek hala eskatuz gero, baita Udalaren webgunean eta eskola dagoen sare sozialetan argitaratzeko ere.

Musika Eskolak adierazitako helburuekin argazkiak/bideoak egin ahal izateko baimena.Baimena ematen dutEz dut baimenik ematen