Ayuntamiento de Puente la Reina - Gares / Puente la Reina - Garesko Udala


Ikerketa Sozioekonomikoa

2015/05/14eko osoko bilkuraren aktan Garesko Udalak egungo egoera sozioekonomikoaren diagnosia egiteko erabakian abiapuntu du proiektu honek. Hortaz, udalaren baldintza pleguan zeuden irizpidei jarraiki diseinatu da proiektu hau,  egingarritasun teknikoa bermatuz. Laburbilduz, ikerketa proiektuak alde kualitatibo eta kuantitatibo bere gain hartzen ditu funtsean, herriaren egoera sozioekonomikoaren zirriborro orokorra eginez eta, aldi berean, zabalpen kanpaina eta dinamika parte hartzaile baten bidez hiritarrei eta herriko gizarte-garapenerako agentei emaitzak itzuliz.