Ayuntamiento de Puente la Reina - Gares / Puente la Reina - Garesko Udala


Kontratazioak, hitzarmenak, diru-laguntzak eta zerbitzuen kostuak

Volver
Atal honetan ondoko gaiei buruzko informazioa eskaintzen da: udalak egiten dituen lizitazio ezberdinak, erakundeekin sinaturiko kontratuak eta onarturiko diru-laguntzak.

  • Kontratazio-mahaiak: deialdiak, izendapena eta mahaikideak.
  • Kontratazio-mahaien aktak.
  • Udalak egindako kontratuak, barne daudela xedea, zenbatekoak, prozedura, lizitatzaileak eta esleipendunak. (19/2013 Legea).

Lan poltsaren kontratua

Aseguru-polizaren kontratua

Garesko Udalean Zerga Inspekzioa Egiteko Administazio Lanetan laguntzailearen kontratua;Administrazio lanetan laguntzailearen kontratua

Garesko Udal Haur Eskolan (0-3 urte bitartekoa) haur hezkuntzako lehen zikloaren zerbitzua

Garesko haur eskolako inguruko lanen kontratazioa

Garesko Udal eraikinen garbiketarako kontratazioa

  • Egindako kontratuak aldatzea. (19/2013 Legea)

Prezio aldatzen da 2016/2017ko ikasturtean. Garesko Haur Eskolan (0-3 bitartekoa) haur hezkuntzeko lehen zikloaren zerbitzua.

Prezio aldatzen da 2017/2018ko ikasturtean. Garesko Haur Eskolan (0-3 bitartekoa) haur hezkuntzeko lehen zikloaren zerbitzua

Prezio aldatzen da 2018/2019ko ikasturtean. Garesko Haur Eskolan (0-3 bitartekoa) haur hezkuntzeko lehen zikloaren zerbitzua

  • Egindako kontratu txikiak, barne daudela zenbatekoak eta esleipendunak (19/2013 Legea)
  • Prozedura bakoitzaren bidez esleitu diren kontratuen ehunekoa aurrekontu bolumenean (19/2013 Legea).
  • Sinatutako hitzarmenen zerrenda, barne daudela sinatzaileak, xedea hitzarturiko betebehar ekonomikoak (19/2013 Legea).

Linea elektrikoaren bide-zorra emateaLinea elektrikoaren bide-zorra ematea (zuzenketa)

Hitzarmen AIFNArekin (2017)

Hitzarmena, Aloa poligonoko 8.1 lurzatia, Garesko udalarena, Izarbeibarko Mankomunitateari lagatzea arautzen duena, garbigunea instalatzeko. Hasierako Onespena.

Hitzarmena, Aloa poligonoko 8.1 lurzatia, Garesko udalarena, Izarbeibarko Mankomunitateari lagatzea arautzen duena, garbigunea instalatzeko.

Hitzarmena, Aloa poligonoko 8.1 lurzatia, Garesko udalarena, Izarbeibarko Mankomunitateari lagatzea aurautzen duena, garbigunea instalatzeko. Behin betiko onespena.

2017ko Hitzarmena  saskibaloi-campus egiteko.

Hitzarmen AIFNArekin (2018)

2018ko Hitzarmena saskibaloi-campus egiteko.

  • Emandako diru-laguntzen eta laguntza publikoen zerrenda, baren daudela zenbatekoa, helburua eta onuradunak. (19/2013 Legea).

  • Hornitzaile, esleipendun eta kontratista garrantzitsuenekin egindako eragiketen zerrenda eta zenbatekoa.
  • Tasen edo prezio publikoen bidez finantzaturiko zerbitzuen egiazko kostua.